Karolinska Institutet
Utbildningswebbens startsidaStartsida Blod- & benmärgsmorfologi  
 

Benmärgscellernas mognadsgrad

En omogen cell (tidigt utvecklingsstadium) kännetecknas framför allt av att kromatinet är luckert, eftersom eukromatinet utgörs av så fina kromatintrådar att de inte syns i mikroskopet. Kromatinet är anpassat för att lätt kunna transkriberas under denna tillväxtfas.

Kärnan är rödfärgad i dessa tidiga stadier, med de gängse färgningsmetoderna.

Tydliga nukleoler Ytterligare ett kännetecken är tydliga nukleoler.
De återspeglar bildning av ribosomalt RNA.

Slutligen är cytoplasman intensivt basofil vilket återspeglar hög halt av surt RNA.

Fyra egenskaper i en omogen benmärgscell Bilden visar fyra egenskaper i en omogen benmärgscell:
luckert kromatin, rödfärgad kärna, nukleoler, och intensivt
basofil (blåfärgad) cytoplasma.

De mer mogna cellstadierna har mer kondenserat kromatin (heterokromatin) som inte är involverat i transkription, och mindre kraftigt färgad cytoplasma.

 


 

Sidan uppdaterad av Göran Sandberg
Institutionen för neurovetenskap
Karolinska Institutet