Karolinska Institutet
Utbildningswebbens startsidaStartsida Blod- & benmärgsmorfologi  
 

Benmärgscellernas kärnor

Kromatinets struktur i olika stadier av erythropoesen

Cellkärnans form har stor betydelse för identifieringen av en celltyp och dess utvecklingsstadium i benmärg. En huvudregel är att kärnan är stor i tidiga stadier och att den blir allt mindre (och i erythrocyternas fall till sist försvinner ut). En annan huvudregel är att kromatinet är luckert (finfördelat, ljusfärgat, ofta rödtonat) i tidiga stadier, medan senare former har kompakt kromatin (mörkare och mer klumpat). En tredje huvudregel är att kärnan i tidiga former innehåller nukleoler.

  • Erythrocytförstadier: Först en stor, rund, lucker kärna som successivt övergår i en mindre och kompakt kärna. Formen är hela tiden rund. En typisk egenskap hos erythrocytförstadier är att fördelningen mellan ljust eukromatin och mörkt heterokromatin ger kärnan ett schackbrädesliknande mönster. Detta kan man ana redan i proerythroblaster, men är mest uttalat i basofila erythroblaster och polykromatofila erythroblaster. Den ortokromatiska erythroblasten har en extremt kompakt (pyknotisk) kärna som till slut kläms ut ur cellen för att snabbt ätas upp av makrofager.
  • Granulocytförstadier: Först en stor, rund, lucker kärna. Kärnan blir sedan successivt oval, sedan njurformad, sedan bumerangformad ("stavformad"), för att slutligen segmenteras. I de mogna granulocyterna blir antalet segment allt större (gäller speciellt neutrofiler).
  • Trombocytförstadier: Dessa är väldigt speciella genom att megakaryoblasten har en 2-loberad kärna där kromosomerna successivt fördubblas utan att det sker någon celldelning. Megakaryocyterna har därför en stor, polyploid, oregelbunden kärna.
  • Monocytförstadier: Kärnan är njurformad och bibehåller formen eller övergår i mer oregelbunden form.
  • Lymfocytförstadier, plasmoblaster och plasmaceller: Kärnan i en lymfocyt är alltid rund. När en lymfocyt övergår till plasmaceller blir kärnan oval.

Sammanfattning: För de vanligaste cellerna i benmärg gäller alltså att kärnan är rund och blir allt mindre (erythropoesen) och kanske också ändrar form (granulocytopoesen). Kärnan är först lucker och har nukleoler, och blir successivt mer kompakt. Kärnan är först rödaktig för att senare bli mörk eller svart.

Föregående bildTillbaka till börjanNästa blid
 

Sidan uppdaterad av Göran Sandberg
Institutionen för neurovetenskap
Karolinska Institutet