Karolinska Institutet
Utbildningswebbens startsidaStartsida Blod- & benmärgsmorfologi
 

Blodkropparnas kärna

Blodkropparnas kärna

Det finns 2 typer av blodkroppar som saknar kärna - erythrocyter och trombocyter. Erythrocyterna har mist sin kärna under ett utvecklingsstadium i benmärgen (ortokromatisk erythroblast), medan trombocyterna utgörs av avsnörda fragment av megakaryocyter och de har därför aldrig haft någon cellkärna.

Cellkärnans form har stor betydelse för identifieringen av en blodkropp. Den är rund i lymfocyterna (med en lätt invagination i den del av cellen som har mest cytoplasma). Granulocyter förekommer i blodet i olika mognadsstadier och dessa har olika kärnform. Den omogna formen, stavkärnig granulocyt, har en kärnform som kan liknas vid en bumerang eller kraftigt böjd banan. Det mer mogna stadiet, segmentkärnig granulocyt, har en kärna som är uppdelad (loberad) i flera mindre bitar (segment) som sitter ihop med smala stråk. Ju äldre cellen blir ju fler segment bildas. Monocyter har också en ganska varierande kärnform. Den "typiska" monocyten har en njurformad kärna, men kärnan kan också anta många andra former. Typiskt är linjära mönster pga kärnans veckning.

Föregående bildTillbaka till börjanNästa bild

 

Sidan uppdaterad av Göran Sandberg
Institutionen för neurovetenskap
Karolinska Institutet