Karolinska Institutet
Utbildningswebbens startsidaStartsida Blod- & benmärgsmorfologi
 

Introduktion

Undervisningsavsnittet om blod och benmärg har av studenterna ofta uppfattats som svårt, och de pedagogiska hjälpmedlen och lärartillgång har varit begränsade. Ofta blir man sittande själv och undrar vad det är man tittar på i mikroskopet. För att råda bot på detta har vi framställt detta internetbaserade hjälpmedel som vi tror ska inpränta hur man kan gå tillväga vid identifieringen av en celltyp.

Denna webbplats om blod och benmärgsmorfologi består av fyra huvuddelar:

Tutorials
Här finns systematiska beskrivningar av de olika cellernas kännetecken med avseende på storlek, färg och form osv. Här kan du lära dig grunderna.

Test
”Övning ger färdighet” gäller mer än någonsin för detta avsnitt. Ett stort antal celltyper visas slumpmässigt och du får öva på att försöka identifiera dem. Går inte det så får du hjälp med hur man systematiskt går tillväga.

Cellschema
En grafisk presentation av cellernas inbördes relation. Genom att klicka på ett cellnamn kommer du till den beskrivning av cellen som finns i tutorialdelen.

Bildarkiv
Här har du tillgång till samtliga bilder i utbildningsmaterialet. Det kan du använda för att lära dig se variationer hos en viss celltyp. Sådana variationer beror på differentieringsgrad hos cellen, men även på tekniska faktorer (cellerna kan se något olika ut i olika preparat).

Cellkollage

 

Mikroskoperingsråd: Vid mikroskopering av blod- och benmärgsceller är det mycket viktigt att man använder ett preparat som är bra färgat (undvik överfärgade preparat) och att man i detta väljer ut det område som är absolut bäst för ändamålet. Ofta blir cellerna tydligast i slutet av själva utstryksområdet, där cellerna sprids ut mest.

Preparaten som avbildas på denna webbplats var färgade enligt Giemsa - en av de vanligaste färgningsmetoderna för blod- och benmärgsutstryk. Recept: 3 g eosin + 0.8 g metylenazur + 250 g glycerin + 250 g metanol. Lösningen skall spädas före användning.

 

 

 
it-support@neuro.ki.se
Institutionen för neurovetenskap
Karolinska Institutet