Karolinska Institutet
Utbildningswebbens startsidaStartsida Blod- & benmärgsmorfologi
 

Bildarkiv

Här kan du nå samtliga bilder av olika blodkroppar och blodkroppsförstadier som förekommer på denna webbplats. Det kan utnyttjas för att lära sig se variationer hos en viss celltyp. Sådana variationer beror på differentieringsgrad hos cellen, men även på tekniska faktorer, t ex färgningen.

Du når bildarkivet för en viss celltyp genom att välja i Cellträdet.

 

 

 
it-support@neuro.ki.se
Institutionen för neurovetenskap
Karolinska Institutet