Karolinska Institutet
Utbildningswebbens startsidaStartsida Blod- & benmärgsmorfologi
 

Test

Basofil erythroblast

Under rubrikerna Blod och Benmärg kan du testa din förmåga att differentiera mellan olika blodkroppar respektive deras förstadier. Ur bilddatabasen väljs då slumpvis bilder av olika blodkroppar ut och du kan med hjälp av celldifferentieringsschemat ange vilken celltyp du anser att bilden representerar.

I avsnittet Blod är endast de i blodet förekommande celltyperna i celldifferentieringschemat aktuella, men hela schemat visas ändå för att sambandet med olika förstadier ska framgå.

I avsnittet Benmärg är hela celldifferentieringsschemat klickbart eftersom även alla mogna blodkroppar kan påträffas i benmärg.

 

it-support@neuro.ki.se
Institutionen för neurovetenskap
Karolinska Institutet