Karolinska Institutet
Utbildningswebbens startsidaStartsida Blod- & benmärgsmorfologi
 

MikroskoperingTutorials

I detta avsnitt finns en systematisk beskrivning av de olika blodkropparna (blod) och deras förstadier (benmärg).

Blod

  • En jämförelse av blodkropparna med avseende på storlek, cellkärna, cytoplasma, och eventuella granula.
  • Varje blodkropp beskriven i text och bild.

 

Benmärg

  • En beskrivning av hemopoesen, dvs bildningen av blodkroppar.
  • En jämförelse av förstadierna med avseende på storlek, cellkärna, cytoplasma, och eventuella granula.
  • Varje utvecklingsstadium beskrivet i text och bild.

 

it-support@neuro.ki.se
Institutionen för neurovetenskap
Karolinska Institutet