Karolinska Institutet
Utbildningswebbens startsidaStartsida Blod- & benmärgsmorfologi
 

Blodkroppar

På följande sidor presenteras några fakta som underlättar identifieringen av de olika blodkropparna.

Först kommer en översikt som går igenom de olika egenskaper man bör titta på hos en cell. Efter detta beskrivs varje enskild celltyp.

Du kan antingen gå igenom bilderna i ordning eller välja något speciellt avsnitt med hjälp av menyn längst ner på sidan.

Blodutstryk

Nästa bild

it-support@neuro.ki.se
Institutionen för neurovetenskap
Karolinska Institutet