Karolinska Institutet
Utbildningswebbens startsidaStartsida Blod- & benmärgsmorfologi  
 
Benmärgsutstryk

Hemopoesen (benmärgsutstryk)

I benmärg har man kunnat identifiera olika typer av stamceller, progenitorceller och förstadier till de färdiga, mogna blodkropparna. En pluripotent stamcell anses ge upphov till stamceller med mer begränsad repertoir, en lymfoid stamcell (som ger upphov till lymfocyter) och en myeloid stamcell (som bildar övriga celler). Den myeloida stamcellen bildar progenitorceller för de olika celltyperna. En av dessa bildar både monocyter och neutrofila granulocyter. I övrigt finns progenitorceller för eosinofila granulocyter eller basofila granulocyter, erythrocyter, megakaryocyter osv. Stamceller och progenitorceller anses morfologiskt motsvara lymfocyter. Först de olika differentieringsstadier som bildas av progenitorceller kan morfologiskt särskiljas. Denna presentation handlar om hur man skiljer dessa differentieringsstadier som sedermera utvecklas till de olika blodkropparna. Bildningen av de olika blodkropparna kallas erythropoes, granulopoes, osv.

På följande sidor presenteras några fakta som underlättar identifieringen av de olika förstadierna till blodkroppar. Du kan antingen gå igenom bilderna i ordning, celltyp för celltyp, eller hoppa till de olika celltyperna med hjälp av menyn längst ner på sidan.

Nästa bild
 

it-support@neuro.ki.se
Institutionen för neurovetenskap
Karolinska Institutet