Karolinska Institutet
Utbildningswebbens startsidaStartsida Blod- & benmärgsmorfologi  
 

Benmärgscellernas granula

Olika typer av granula

Specifika granula förekommer endast i granulocyter och deras förstadier! Vissa andra celltyper kan ha azurofila granula.

  • Erythrocytförstadier: har aldrig granula.
  • Granulocytförstadier: Granula förekommer tidigast i promyelocyter. Det rör sig då om stora, "azurofila" granula (blåvioletta/purpurfärgade). I myelocyter och efterföljande stadier innehåller cellerna allt färre azurofila granula och istället ökande koncentration av de specifika granula. Neutrofila granula är små och ganska svagt färgade (rosa). Eosinofila granula är i tidiga stadier mörkare än i mogna celler (och närmast brun-grå-röda) men får senare den typiska tegelröda färgen. Dessa granula är stora och förekommer i stora mängder, vilket är speciellt bra att veta i överfärgade preparat där granulas röda färg kanske inte framgår. Basofila förstadier är sällsynta, men innehåller basofila granula.
  • Trombocytförstadier: Innehåller små, azurofila granula.
  • Monocytförstadier: Innehåller små, azurofila granula.
  • Lymfocytförstadier: Kan innehålla små, azurofila granula
  • Plasmoblaster och plasmaceller: innehåller inga granula.
Föregående bild Tillbaka till början Nästa blid

 

 

Sidan uppdaterad av Göran Sandberg
Institutionen för neurovetenskap
Karolinska Institutet