Karolinska Institutet
Utbildningswebbens startsidaStartsida Blod- & benmärgsmorfologi  
 

Benmärgscellernas storlek

Cellstorlek i erythropoesen

En huvudregel är att tidiga förstadier är större än de senare stadierna. Följande gäller för de olika cellinjerna:

  • Erythrocytförstadier: blir successivt allt mindre.
  • Granulocytförstadier: det största stadiet är promyelocyten (som näst efter trombocytförstadier är den största cellen). Därefter minskar storleken successivt.
  • Trombocytförstadier: det största stadiet är megakaryocyten - för övrigt den största cellen i benmärgen.
  • Monocytförstadier: promonocyter och monocyter har ungefär samma storlek.
  • Lymfocytförstadier: lymfocyter är unika på så sätt att de kan blastomvandlas, dvs en liten, mogen lymfocyt kan övergå i en större, förstadieliknande variant. Man kan kalla dessa lymfoblaster. De kan i sin tur övergå till mogna lymfocyter eller till plasmaceller.

Sammanfattning: De flesta cellerna i ett benmärgsutstryk (erythrocytförstadier och granulocytförstadier) är störst i ett tidigt stadium, och blir sedan mindre för varje stadium.

I exemplet ovan minskar diametern från ca 20µm till ca 8µm.
I denna tutorial anges ibland ganska stora intervall i storleksangivelserna. Uppgifterna i litteraturen varierar kraftigt.

 


 

Sidan uppdaterad av Göran Sandberg
Institutionen för neurovetenskap
Karolinska Institutet