Karolinska Institutet
Utbildningswebbens startsidaStartsida Blod- & benmärgsmorfologi  
 
På denna sida visas en översikt över de olika cellinjerna och deras olika stadier.
Schemat kan när som helst nås via menyn ovan.
  • Till vänster ses erythropoesen som resulterar i cirka 100 miljarder nya erythrocyter varje dag. Utvecklingen tar 5-10 dagar och omfattar minst fyra celldelningar.
  • I mitten ses bildningen av de tre olika typerna av granulocyter. Detta tar 10-14 dagar och omfattar också minst fyra celldelningar. Även här bildas cirka 100 miljarder mogna blodkroppar per dag.
  • Längre till höger ses bildningen av monocyter, trombocyter och lymfocyter (av vilka några kan omvandlas till plasmaceller).

Cellschema

 

Sidan uppdaterad av Göran Sandberg
Institutionen för neurovetenskap
Karolinska Institutet